Sản phẩm
Cấu trúc màng 2 lớp: OPP-MCPP. Độ dày 70 mic,túi hàn 3 biên. Qui cách 105*260mm xếp hông 40mm
2 mẫu 4 màu thay đổi trục số
Cấu trúc màng 2 lớp: OPP-MCPP. Độ dày 70 mic,túi hàn 3 biên. Qui cách 105*260mm xếp hông 40mm
in 5 màu, dán lưng lệch 1cm, ép đầu 1cm
mẫu in 5 màu thay đổi màu nền được
Cấu trúc màng ghép 3 lớp OPP-MCPP-PE
Cấu trúc màng 2 lớp: OPP-MCPP. Độ dày 70 mic,túi hàn 3 biên. Qui cách 105*260mm xếp hông 40mm
mẫu in 3 màu, thay đổi màu nền
in 6 màu, ép 4 biên 1cm, ép đầu 1cm
in 5 màu, dán lưng giữa 1cm
túi in 3 màu, ép 4 biên 1cm OPP mờ-MPET-PE (dày 100 mic)
in 5 màu, dán lưng giữa, ép đầu 1 cm
in OPP30 ghép MCPP25. mẫu in 2 màu, dán lưng lệch,ép đầu 1cm
1 - 15 của 42